ปลาร้าจ่าวิรัช นครสวรรค์               

ชื่อ (Contact Name):คุณไพลิน โตอิ้ม
ชื่อบริษัท (Company name):ปลาร้าจ่าวิรัช นครสวรรค์
ทีอยู่ (Address):เลขที่ 54 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.ท่าน้ำอ้อย
จังหวัด:นครสวรรค์
เขต:พยุหะคีรี
ประเทศ (Country):ไทย
โทรศัพท์ (Phone):056-381111
มือถือ (Mobile):081-4743785
Facebook:http://www.facebook.com/prarajawirath
contact us

ที่ตั้งสำนักงาน